Co je oxidace (odborné vyjádření): Oxidaci je možné definovat jako korozi na tištěných spojích, která vzniká jako sekundární jev při přechodovém odporu. Ten vznikne, pokud jsou elektrické součásti zasaženy vlhkem či prakticky jakoukoli kapalinou a zařízení je napojeno na napájení tedy baterii. Je nezbytné si uvědomit, že napájení zařízení je i v případě, kdy je zařízení vypnuto, ale baterie je stále v přístroji. Tato oxidace vznikne prakticky v několika desítkách minut a díky vzniklým oxidům kovu se může dále šířit.Chemické složení kapaliny (vlhkosti) nebo prach a nečistoty uvnitř mohou oxidaci pouze umocnit.

Co je oxidace (zjednodušeně): pokud se do přístroje dostane JAKÁKOLI vlhkost I V NEPATRNÉM MNOŽSTVÍ (pára, déšť, pot, zarosení) a v telefonu je baterie, vznikne oxidace. Ta může být na počátku zanedbatelná a nijak neovlivní chod přístroje. Bohužel se ale vždy samovolně šíří. Proto se mění a zhoršujíi problémy u takto postiženého přístroje.

Čeho se vyvarovat? Musíme si uvědomit, že mobilní telefon je multifunkční zařízení, které je opravdu plné miniaturních součástek a elektrických propojů. Ty jsou od sebe vzdáleny v mnoha případech pouze několik desetin milimetru. Propojení mezi takovými součástmi je tedy velice snadné a není k němu nutně potřeba velké množství kapaliny, stačí jen vlhkost. Kromě masivního polití přístroje (to by zákazník jistě zaznamenal), telefonování v dešti, po sportovním výkonu, když je volající zpocený, stačí i takové drobnost jako je prudký přechod ze zimy do tepla, kdy vznikne efekt rosného bodu. Pro přístroj je velmi nebezpečné také používání v koupelně, v kuchyni a obecně všude tam, kde se vyskytuje pára.

Jakými poruchami se oxidace projevuje? Oxidace vždy vylučuje záruční opravu. Při zasílání přístroje do opravy s tím musí zákazník počítat. Oxidace se neprojevuje specifickými poruchami, podle kterých by se dala snadno identifikovat. Časté je, že zákazník pošle do servisu přístroj s jednou vadou (nefunkční tlačítko) a záruka není uznána z důvodu zjištěné oxidace. Zpátky se mu telefon ale vrátí s jinou nebo s více vadami, protože oxidace zatím pokročila. Právě rozšíření nefunkčnosti a nabalování dalších problémů je znamením, že v přístroji je pravděpodobně oxidace.

Jak pomoci postiženému přístroji? Úspěšnost pomoci závisí na rychlosti. Pokud víte, že se do přístroje dostala vlhkost, je třeba ho okamžitě vypnout a vyjmout baterku. Pak už jen záleží na tom, jestli se vám podaří vlhkost rychle vysušit (fénem, na slunci, …). To jsou ale pouze rady z praxe, které vám nemohou stoprocentně zaručit, že nedojde k poškození přístroje.

Nezáruční oprava? Autorizovaný servis vždy odmítne provádět nezáruční opravu zoxidovaného přístroje nebo jakékoli „čištění“, protože nemůže garantovat zamezení dalšího šíření oxidace. Jedinou možností jeproto výměna základní desky (swapové jednotky), případně jiných zasažených součástek. Cena této výměny se může blížit ceně zcela nového přístroje. Servisy neautorizované sice mohou nabídnout nějaký zákrok, těžko na něj ale poskytnou zákonnou záruku.

Důležité

Sídlo